Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Učiti učenje

Učiti učenje

Autor: Thomas Holzmann

Razmislite da li je metoda uz pomoć koje učite nove riječi zaista efikasna. Da li pamtite većinu novih rijeeči? Da li bez problema možete da se sjetite potrebne riječi i da je upotrebite u nekoj situaciji? Da li se sjećate nove riječi i poslije nedjelju dana? Da li je prepoznajete u tekstovima za čitanje i slušanje? Ako je odgovor ne, isprobajte druge metode da biste optimizovali svoje učenje.

Kartice za učenje

Zabilježite nove riječi na papiriću tokom časa. Kod imenica nemojte da zaboravite član ili ga označite bojama. Značenje se objašnjava kratkom rečenicom ili kontekstom sa već poznatim elementima. Novo značenje mora biti jedinstveno! Ili objasnite sebi novu riječ crtežom ili simbolom.

Sada možete lako sortirati riječnik po različitim kriterijumima:

- po vrstama riječi: glagoli, imenice, pridjevi, prijedlozi, zamjenice i druge riječi. Sada imate ne 30 riječi za učenje na primjer, već male grupe sa nekoliko riječi. Mnogo je lakše.

- imenice razvrstajete po članu, glagole na pravilne i nepravilne ili na one sa razdvojivim i one sa nerazdvojivim prefiksom

- jednostavne i složene riječi ili glagoli sa ili bez prefiksa

- riječi koje mi se sviđaju i one koje mi se  ne sviđaju

- sinonimi ili antonimi

- za teme kao npr. hrana: zdravi i nezdravi proizvodi, hrana koju volim i ne volim, voće - povrće - meso - riba, hrana i piće itd.

Poslije svake podjele isčitajte riječnik (tiho ili poluglasno) i naučite ga.

Kartice možete nositi svuda sa sobom i učiti nove riječi čak i u pauzama ili u javnom prevozu.

Savladane riječi se onda ostavljaju po strani ili u kutiji, ostale se moraju naučiti a naučene se moraju redovno ponavljati.

Pravljenje rečenica i tekstova

Formirajte rečenice uz pomoć novih riječi i kombinujte ih sa poznatim riječima. Kada je novi sadržaj povezan sa starim, mozak bolje pamti takve konstrukcije. Ili napravite priču sa novim riječnikom. Ne mora biti logična, ali može biti smiješna, bizarna, apsurdna. Sigurno ćete to zapamtiti.

Takve rečenice ili priče možete i pjevati na poznate melodije.

Crtanje novih riječi ili upotreba simbola

Crtajte nove riječi i eventualno napravite sliku uz njih. Onda označite riječi. Sada možete da okačite listu negde gde se često zadržavate ili gde često boravite. Svaki put kada gledate na stranicu, pamtite riječ sa slikom i na taj način učite značenje.

Za mnoge je takođe korisno i da nekoliko puta napišu nove riječi. Tako takođe naučite kako da ispravno pišete.

Rimovanje

Možete povezivati staro gradivo sa novim: uzmite nove riječi i povežite ih sa onim već poznatim: Kopf- Topf , Wald – alt, schreiben – bleiben. Čitajte rime naglas ili ih pjevušite.

Naljepnice

Ako učite na primjer nameštaj ili prostorije u kući, možete stvari označiti ceduljicom na kojoj je ispisana riječ na njemačkom. 

Grupe riječi

Takođe možete sortirati riječi po grupama značenja. Da bismo to uradili, biramo opšti termin i dodjeljujemo mu druge riječi, npr. put: kolovoz, trotoar, biciklistička traka, bandera, auto, tramvaj, autobus, bicikl, kuća, prodavnica, hotel itd. Nove riječi možete pisati u formi jezičkog ježa ili praviti mape uma.

Memorija

Na parčetu papira nacrtajte novi termin, na drugom naziv nove riječi. Ili pišete novu riječ na jednoj kartici i a drugu sa njom povezanu riječ na drugoj. Sada možete igrati memorije (možda i sa partnerom za učenje).

Možda i sebi kreirate neku igru riječima koja će Vam pomoći?

Ponavljanje riječi

Ne učite više od 10-15 riječi odjednom. Nakon toga, napravite pauzu od najmanje 5 minuta, u kojoj se bavite nečim potpuno drugačijim. Na primer, tablicom množenja (5 k 7 =? 3 k 12 =?), ali ne mora biti baš to.

Sada prekontrolišite koliko ste riječi zapamtili (opšta revizija). One riječi koje niste zapamtili moraju se ponovo naučiti. Zatim naučite riječi iz druge grupe i onda ponovite posle pauze.

Preporučuje se da osvježite riječnik prije odlaska na spavanje. Onda će one biti prva stvar koje ćete se sjećati kada se probudite.

Ko pita, taj uči. Ako imate pitanja, sumnje, probleme ili druge ideje, samo nas kontaktirajte. Radujemo se da vas vidimo!