Ostali partneri

Austrijski institut sarađuje sa mnogobrojnim partnerima, kako na domaćem tržištu tako i u inostranstvu

Ostali partneri

ÖeAD

BHDLV

Goethe-Institut

Hor Superar

Društvo Germanista BiH

Stručni aktiv nastavnika/ca njemačkog jezika Kantona Sarajevo