Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Kursevi njemačkog

 • Kurs za mlade A1.1

  KM 200

  ID: 201926

  Nivo: A1

  Materijal za učenje: Beste Freunde A1.1

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 15:30 - 18:45

  Informacije: Na rate 3x70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade A1.2

  KM 200

  ID: 201903

  Nivo: A1

  Materijal za učenje: Beste Freunde A1.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 08:30 - 11:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade A2.3

  KM 200

  ID: 201907

  Nivo: A2

  Materijal za učenje: Beste Freunde A2.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 12:00 - 15:15

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade A2.2

  KM 200

  ID: 201908

  Nivo: A2

  Materijal za učenje: Beste Freunde A2.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 12:00 - 15:15

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade A2.1

  KM 200

  ID: 201909

  Nivo: A2

  Materijal za učenje: Beste Freunde A2.1

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 12:00 - 15:15

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade A2.2

  KM 200

  ID: 201911

  Nivo: A2

  Materijal za učenje: Beste Freunde A2.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 15:30 - 18:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade A2.2

  KM 200

  ID: 201912

  Nivo: A2

  Materijal za učenje: Beste Freunde A2.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 15:30 - 18:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade B1.1

  KM 200

  ID: 201910

  Nivo: B1

  Materijal za učenje: Beste Freunde B1.1

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 12:00 - 15:15

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade B1.1

  KM 200

  ID: 201933

  Nivo: B1

  Materijal za učenje: Beste Freunde B1.1

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 08:30 - 11:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade B1.2

  KM 200

  ID: 201904

  Nivo: B1

  Materijal za učenje: Beste Freunde B1.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 08:30 - 11:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade B1.3

  KM 200

  ID: 201905

  Nivo: B1

  Materijal za učenje: Beste Freunde B1.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 08:30 - 11:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs
 • Kurs za mlade B2.2

  KM 200

  ID: 201906

  Nivo: B2

  Materijal za učenje: Beste Freunde B2.2

  Termin: 01.02.2020 - 16.05.2020 / 52 šk. čas.

  Dani održavanja kursa: sub

  Vrijeme održavanja kursa: 08:30 - 11:45

  Informacije: Na rate 3 x 70,00 KM

  Rezervisati kurs