Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

ÖSD

ÖSD- međunarodno priznati jezički certifikat. Nakon polaganja ÖSD ispita na Austrijskom institutu, rezultate ćete saznati u roku od 7 dana nakon dana polaganja ispita.

Obavještenje

Ovim putem Vas obavještavamo da su pristigli certifikati za ÖSD ispit koji je rađen 30.10.2019. (A1)

Certifikate možete preuzeti u prostorijama Austrijskog instituta Sarajevo ,La Benevolencija 8, svakim radnim danom od 10 do 18:00 i petkom od 9 do 17:00.

Osobe koje žele da im se certifikati pošalju putem pošte, dužni su putem mejla navesti podatke (Ime i prezime, Adresa, poštanski broj, broj telefona). Troškove snosi primalac.

Osobe čije certifikate preuzima druga osoba, dužne su nam dostaviti ime i prezime osobe, koja će za njih preuzeti certifikat, a podatke možete dostaviti na: office@oei.ba 

Austrijski institut Sarajevo.

Rezultati i certifikati

Austrijski institut Sarajevo nudi rezultate u roku od 7 dana od dana polaganja ispita, a certifikate 7 dana nakon objave rezultata. 

Ispiti iz njemačkog jezika na svim nivoima

Kao ispitni centar Austrijske jezičke diplome (ÖSD) nudimo ispite na svim jezičkim nivoima. Austrijska jezička diploma (ÖSD) je internacionalno priznat ertifikat o znanju njemačkog jezika.

 

Ispiti se sastoje iz usmenog i pismenog dijela. U fokusu stoji sposobnost komunikacije naših polaznika u realnim životnim situacijama.

 

Da biste uspjeli da se upoznate sa ovim ispitinim formatom, nudimo pripremne kurseve.