Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Ostale informacije

Informacije o rezultatima i preuzimanju certifikata, pripremi za ispite...

Sve ispite za austrijsku jezičku diplomu možete polagati na Austrijskom institutu u Sarajevu. A1, A2, B1, B2 i C1 ispit možete polagati svakog mjeseca. Zbog toga je obavezna blagovremena prijava i plaćanje. Svi usmeni ispiti se snimaju i arhiviraju.

Prijava

Rok za prijavu je uvijek objavljen uz sam termin i on je obavezujući. Isti rok se odnosi i na uplatu. Nakon tog roka, prijava se neće smatrati važećom (osim u slučaju da je to drugačije naglašeno ili pomjeranja roka za prijavu zbog odmora, praznika...)

Ukoliko ste već polagali ispit i niste ga položili, to morate da nam napomenete prilikom prijave.

Kandidati koji su prije već položili neki od modula ispita, dužni su da na dan ispita dostave i kopije već stečenih certifikata. U protivnom neće biti u mogućnosti da izađu na ispit.

Ispit koji ste prijavili možete otkažati jedino u pisanoj formi. Ukoliko želite povraćaj novca, potrebno je da ispit otkažete najkasnije 21 dan prie samog polaganja, u tom slučaju Vam vraćamo novac. Nakon tog roka nije moguć povraćaj novca. Ispit za koji ste se prijavili možete pomjeriti za naredni ispitni rok sa rokom od najmanje 21 dana prije polaganja ispita, nakon toga pomjeranje ispita neće biti moguće. Ispit može biti pomjeren za naredni ispitni rok samo jedanput. 

ZABRANJENO

Najstrožije je zabranjena upotreba pomoćnih sredstava poput riječnika i sl. (osim ukoliko to u propisima nije dozvoljeno), upotreba mobilnih telefona, slikanje ispitnih materijala, razgovor sa drugim kandidatima u toku ispita i bilo kakva vrsta malverzacije u vezi sa ispitnom  dokumentacijom. 

Rezultati ispita

Rezultati ispita za sve nivoe biće objavljeni najkasnije 14 radnih dana nakon termina ispita. Svaki kandidat dobija svoj lični broj, sa kojim može da pronađe svoje rezultate na našoj web stranici.

Certifikati

Originalna diploma se štampa u Beču i dobićete je najkasnije 45 dana nakon termina ispita. Diplomu možete podići lično uz važeću ličnu kartu ili pasoš ili Vam može biti poslata preporučenom poštom o Vašem trošku. Informacija o pristizanju diplome biće postavljena na prvu stranu naše webstranice.

Certifikati se čuvaju na institutu godinu dana. Za podizanje certifikata starijih od godinu dana morate se obratiti direktno ÖSD centrali u Beču. 

Ako ne položite ispit

Ukoliko ne položite usmeni ili pismeni dio ispita, možete ga ponovo polagati u jednom od navedenih ispitnih termina, najkasnije godinu dana od prvobitnog termina polaganja (osim ispita A1 gdje se od Vas traži da imate ukupno 60 od 100 bodova da biste položili ispit i ispita B1 gdje je moguće zasebno polaganje svakog od četiri dijela ispita tzv. modula). 

Pomoćni materijal

ÖSD B2 - dozvoljen je jednojezični i dvojezični riječnik

ÖSD C1 - dozvoljen je jednojezični riječnik

ostali ispiti - nije dozvoljen pomoćni materijal