Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

ÖSD Certifikat A2 (A2)

Ispit ÖSD Zertifikat A2 testira jezičku kompetentnost na elementarnom nivou u jednostavnim, rutinskim situacijama iz svakodnevnog i poslovnog života. Osnovni cilj jeste razmjena jednostavnih informacija o poznatim temama.

 • ÖSD Certifikat A2

  KM 230,-

  ID: 201134

  Nivo: A2

  Termin: 23.07.2020 (če), 09 - 16

  Prijava do: 16.07.2020

   

  Termin usmenog dijela ispita: 23.07.2020 (-1), 09 - 16

  Za polaznike Austrijskog instituta:

  KM 170,-

  Prijaviti se

Dijelovi ispita

Čitanje

Pomoću tri zadatka različitog formata testira se opšte i detaljno razumijevanje.
Vrijeme trajanja: 30 minuta

Slušanje

Pomoću tri zadatka testira se opšte i detaljno razumijevanje standardnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarske.
Vrijeme trajanja: oko. 15 minuta

Pisanje

Kao odgovor na zadati tekst potrebno je napisati e-mail, koji treba da ispunjava zadate kriterije.
Vrijeme trajanja: 30 minuta

Govor

Nakon zadatog monologa (razgovora o sebi), vodiće se kratak razgovor o nekoj od tema iz svakodnevnice koji će biti ocijenjen na osnovu utvrđenih kriterijuma.
Vrijeme trajanja: oko 10 minuta


Prijaviti se