Profesori i saradnici

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš stručni tim predavača:

Na kvalitet nastave utječe više faktora. Pored same motivacije polaznika bitan je metodički i didaktički pristup predavača. Naši profesori su upravo to znanje, koje sa entuzijazmom prenose na naše polaznike, stekli tokom studija i dugogodišnjeg radnog iskustva u zemlji i državama njemačkog govornog područja. 

Da bi nastava bila u skladu sa standardima Austrijskog instituta, redovno se organizuju stručna usavršavanja za predavače instituta. 

 

 

 

Nermin Tatarović

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i Julius-Maximilians-Univerzitet u Würzburgu

Kursevi: Sprint kursevi koji završavaju ÖSD certifikatom na A1 nivou

Stručne kompetencije  i radno iskustvo: Na institutu je Nermin je zadužen za kompletnu koordinaciju ÖSD ispita

Aida Beća

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i Univerzitetu u Mannheimu i Beču

Kursevi: Kursevi za mlade

Aidin cilj je da na zanimljiv način u ugodnoj atmosferi prenese svojim učenicima znanje i da oni tako zavole i nauče njemački jezik. Više informacija o Aidi možete pronaći u ovom kratkom video klipu.

Nermana Učanbarlić

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kursevi: Kursevi za odrasle, kursevi za omladinu

Nermana je provela tokom studija neko vrijeme i u Njemačkoj, pored znanja njemačkog jezika ona želi upoznati polaznike sa kulturom zemalja njemačkog govornog područja. Više o Nermani možete saznati u ovom kratkom videu.

Adnan Čajo

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kursevi: Kursevi za odrasle, kursevi za djecu i dječija igraona

Adnan želi na kreativan i interesantan način uz korištenje digitalnih medija polaznicima prenijeti znanje. Više o Adnanu možete saznati ovdje!

 

 

Sanela Omeragić

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Kursevi: Kursevi za mlade

Sanela svoje učenike neprestano motivira tako što je ponosna na svaki njihov pokušaj, a njihove uspjehe doživljava kao vlastite. 

Stručne kompetencije  i radno iskustvo: Rad u osnovnim i srednjim školama, stručni saradnik u osmišljavanju nastavnih programa, obuka i sticanje licence za DSD-ispitivača, titula sudskog tumača   

Zerina Polutak

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kursevi: Kursevi za odrasle, kursevi za omladinu

Zerinini učenici na osnovu njenog temeljitog načina rada i sigurnog nastupa u njoj vide neospornu podršku i nezaustavljivu vodilju u ovladavanju njemačkog jezika.  

Stručne kompetencije  i radno iskustvo: Obuka i sprovođenje specijanih intenzivnih ...sprint kurseva, vođenje kreativnih radionica , upotreba modernih digitalnih medija u nastavi

Mirsada Emrić

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i na Univerzitetu u Greifswaldu u Njemačkoj.

Kursevi: kursevi za odrasle

Mirsadin zaštitni znak su njena vedrina i specifičan humor, što njenim časovima i pored visoke profesionalnosti daje poseban šarm.

Stručne kompetencije i radno iskustvo: Dugogodišnji rad i iskustvo u nastavi njemačkog jezika, rad u Gimnazijama i privatnim jezičkim školama, prevoditeljica u Ambasadi BiH u Bonnu u Njemačkoj, prevoditeljica za Ministarstvo vanjskih poslova te druge renomirane institucije

Ajla Resić

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

Kursevi: Kursevi za odrasle, kursevi za omladinu

Za Ajlu je uživanje u onome što radi ključ uspjeha, te nastoji da njeni kursevi pored obrazovne komponente ostanu zapamćeni kao pozitivno iskustvo koje je povezano sa zabavom i uogdnom radnom klimom. 

Stručne kompetencije i radno iskustvo:  Obuka i sprovođenje specijanih intenzivnih ...sprint kurseva, upotreba modernih digitalnih medija u nastavi

Dajana Subašić

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kursevi: Kursevi za djecu

Dajanina iskrena srdačnost, toplina i kreativnost u nastavi stvaraju prije svega za mališane savršeno okruženje za razvijanje ljubavi prema njemačkom jeziku.

Stručne kompetencije i radno iskustvo: Iskustvo u radu sa djecom, organizacija kreativnih radionica, prevodilački angažman

Džemilamna Džananović

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kursevi: Kursevi za omladinu

Amna je pored dugogodišnjeg iskustva u nastavi poznata po stalnom angažmanu za brojne kulturne manifestacije, te projekte koji promoviraju njemački jezik među omladinom.

Stručne kompetencije i radno iskustvo: Dugogodišnji rad u osnovnim i srednjim školama, organizacija brojnih takmičenja njemačkog jezika, vođenje krativnih i edukativnih projekata i radionica, licencirani isptivač za programe ÖSD i DSD, sudski tumač

Aida Terzić-Škulj

Studije: Germanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Kursevi: Omladinski kursevi

Aidino bogato iskustvo u pedagoškom radu kao i njena neizmjerna predanost u prenošenju njemačkog jezika su samo neki od njenih brojnih aduta.  

Stručne kompetencije i radno iskustvo: Dugogodišnji rad u osnovnim i srednjim školama, prevoditeljski rad, upotreba modernih digitalnih medija u nastavi